Centralisatie en flexibiliteit brengen ABT naar hoger plan

Rendementmeter

adviesbureau voor bouwtechniek ABT bv beoordeelt ICT Spirit

7
Budget:
7
7
Effectiviteit:
7
8
Kwaliteit:
8
7
Betrouwbaarheid:
7

Samenwerken belangrijk bij goede ICT oplossing

Bij het adviesbureau voor bouwtechniek ABT bv is samenwerken van nature ingegeven. Het is een noodzaak om goede oplossingen te bedenken en uit te voeren. Van een ICT partner vraagt zij daarom terecht dezelfde instelling. Gelukkig is samenwerken en kennisdeling een van de speerpunten van ICT Spirit en was de samenwerking daarom snel beklonken.

Versnippering is duur

ABT heeft haar hoofdzetel in Velp en kantoren in Delft en Antwerpen (B). Vanaf deze vestigingen werken dagelijks 250 bouwprofessionals voor nationale en internationale klanten. Alle informatie om dit werk te kunnen doen was lokaal opgeslagen. Samen met de gedeeltelijk decentrale processen en het lokale beheer zorgde dat voor een fors ICT budget. Martin van den Eijk, ICT Professional bij ABT: ‘Precies om die reden heeft de directie in 2008 besloten dat het anders moest. De ICT afdeling heeft samen met Amplio Consultants een onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat een centralisatie van processen en een centrale dataopslag een flinke besparing kon opleveren. Daarnaast zou dat ons de mogelijkheid geven om gelijk een uitwijkcentrum in te richten om de beschikbaarheid naar een hoger plan te brengen.’ Dit betekende voor ABT wel dat gelijk de centrale serverruimte in Velp grondig aangepakt moest worden.
Begin 2009 is aan de hand van de plannen een uitgebreide offerteaanvraag opgesteld en zijn drie partijen uitgenodigd om een voorstel uit te brengen.

Samenwerken is samen werken

‘Vanaf het allereerste begin was het voor ons belangrijk dat onze leverancier vooral moest willen samenwerken en niet voor ons werken’, gaat Martin enthousiast verder. Zijn collega George Tjaarda, eveneens ICT Specialist vult aan: ‘We zochten een oplossing op basis van bewezen technologie. Vanwege eerdere ervaringen ging de voorkeur uit naar Hewlett-Packard.’ Volgens George is de oplossing echter belangrijker dan het merk.
Eric Ruumpol, Senior Accountmanager bij ICT Spirit: ‘We hebben bij ABT eerst drie gesprekken gevoerd alvorens een offerte uit te brengen. Daarbij hebben we vooral gekeken naar de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie en ons de vraag gesteld: “Hoe laten we ICT bijdragen aan de business?”. Daarbij was de gebruikersbeleving een belangrijke randvoorwaarde.’
Deze aanpak bleek anders dan die van de concurrerende aanbieders en getuigt van de wil om samen te werken. Voor ABT de reden om ICT Spirit te vragen het project uit te voeren.

Goed plannen

Het hele project van centrale dataopslag en virtualisatie is in zes fasen opgeknipt. De totale oplossing is eerst opgebouwd in het uitwijkcentrum bij Akzo Nobel in Arnhem. Stapsgewijs zijn data en processen van de vestigingen daar naartoe verhuisd. Pas toen alles operationeel was is de centrale serverruimte op het hoofdkantoor in Velp verbouwd. Daarbij zijn nieuwe elektronicakasten geplaatst en zijn de stroomvoorziening en brandblusinstallatie aangepast. Daarna is de apparatuur op de hoofdlocatie opgebouwd en zijn de processen in een weekeinde verhuisd. Franc Ograjensek, de derde ICT Specialist van ABT: ‘Er werken bij ABT 250 mensen, ook buiten de reguliere kantoortijden. Dat betekent dat je alle fasen goed moet plannen. We kunnen het ons niet veroorloven om lange tijd uit de lucht te zijn.’

In december 2009 hadden we een probleem met een virus. ICT Spirit engineer Marc de Vries was bij ons voor andere werkzaamheden. Toch is hij direct op deze situatie ingesprongen zodat we alles snel volledig onder controle hadden. Een uitstekend voorbeeld van flexibel optreden.

Hoge beschikbaarheid

In maart 2010 heeft ABT een failover-test uitgevoerd. ‘We hebben niet fysiek de servers uitgezet maar eenvoudig de processen stopgezet. Een van de flexibiliteitvoordelen van Virtualisatie. Gelukkig bleek alles te werken zoals gepland en ingericht’, aldus Franc Ograjensek. ABT ontdekte een paar kleine bijzonderheden die inmiddels zijn opgelost. Martin van den Eijk: ‘Dat is precies de reden waarom je zo’n test uitvoert. Er is geen informatie verloren gegaan, dat was een van onze belangrijkste voorwaarden.’ Nu de failover goed blijkt te werken zal binnenkort de oplevering van het hele project plaatsvinden.

Kennis blijkt belangrijk

Momenteel is de beheerfase aangebroken, de specialisatie van Franc Ograjensek. ‘We moesten ons in het begin behoorlijk verdiepen in de nieuwe technologie, zoals de SAN’s op de hoofdlocatie en uitwijklocatie, VMware en Windows. Cursussen en begeleiding van ICT Spirit hebben daar enorm bij geholpen.’ De flexibiliteit en schaalbaarheid van de oplossing blijken voor ABT echt een voordeel. George Tjaarda: ‘Het heeft ons gebracht wat we van tevoren hadden bedacht en verwacht. Dat is goed. Datagroei kunnen we nu eenvoudig opvangen. Is er een probleem, dan kunnen we altijd terugvallen op ICT Spirit en HP.’ Martin van den Eijk vult aan: ‘Recent hebben we een enquête gehouden onder de gebruikers. Uit de response blijkt dat het merendeel positief is over de verandering en voor zichzelf een verbetering ziet in de prestaties van het systeem. Ook op de vestigingen in Delft en Antwerpen.’

Blijvend partnerschap

Volgens Martin van den Eijk is na de oplevering de samenwerking met ICT Spirit niet voorbij. ‘Er staan nieuwe projecten op stapel en ICT Spirit kan daar zeker een rol in spelen. Hun kennis is van toegevoegde waarde voor ABT, nu en in de toekomst.’
Eric Ruumpol: ‘Het klinkt als een cliché, maar wij zijn vanaf het begin op de stoel naast de klant gaan zitten, met een prettige open communicatie. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar door discussie en kennisuitwisseling komen we samen wel tot de beste oplossing voor de business van ABT.’
Naar de mening van zowel ABT als ICT Spirit is het opbouwen van een relatie tot een blijvend partnerschap de enige manier om een goede oplossing te bedenken, bouwen, implementeren en onderhouden.

Heeft u ook een ICT vraag?

Heeft u na het lezen een vraag? Wilt u meer weten over deze case of heeft u behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten.

Stel een vraag